با ما تماس بگیرید 66954000                      جدیدترین کتب پزشکی با بالاترین تخفیف                 کلیه سفارشات پذیرفته میشود
  

01 / 08
 • goldman-cecil medicine
  goldman
  exclusive
 • harrisons principles of internal medicine
  harrison
  exclusive
 • Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology
 • Tachdjian's Pediatric Orthopaedics: From the Texas Scottish Rite Hospital for Children
 • Tintinalli's Emergency Medicine Manual
 • Harrisons Manual of Medicine, 18th Edition
 • Junqueira's Basic Histology, 13th Edition
  Anthony Mescher
 • اصول نظری و عملی جیره نویسی برای طیور
  دکتر مجتبی زاغری
  جیره نویسی برای طیور
دريافت نامه الکترونيکي براي کتابها و ژورنالهاي جديد از انتشارات ختن

استفاده از کتابهای اصلی پزشکی را تا چه اندازه در ارتقاء سطح علوم پزشکی کشور موثر می دانید؟
goldman-cecil medicine
قیمت 0 ریال
goldman-cecil medicine
exclusive

قیمت 0 ریال
نام نویسنده: goldman
سال انتشار: 2015
harrisons principles of internal medicine
قیمت 0 ریال
harrisons principles of internal medicine
exclusive

قیمت 0 ریال
نام نویسنده: harrison
سال انتشار: 2015
netter's clinical anatomy
قیمت 0 ریال
netter's clinical anatomy


قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Textbook of Physical Diagnosis: History and Examination With STUDENT CONSULT Online Access, 7e Textbook of Physical Diagnosis
قیمت 0 ریال
Textbook of Physical Diagnosis: History and Examination With STUDENT CONSULT Online Access, 7e Textbook of Physical Diagnosis


قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates Expert Consult -
قیمت 0 ریال
Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates Expert Consult -


قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Davidson's Principles and Practice of Medicine
قیمت 0 ریال
Davidson's Principles and Practice of Medicine


قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Clinical Biochemistry: Metabolic and Clinical Aspects, 3e
قیمت 0 ریال
Clinical Biochemistry: Metabolic and Clinical Aspects, 3e


قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Neuroanatomy: an Illustrated Colour Text: With Student Consult Access, 5e
قیمت 0 ریال
Neuroanatomy: an Illustrated Colour Text: With Student Consult Access, 5e


قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
ADAMS AND VICTORS PRINCIPLES OF NEUROLOGY
قیمت 0 ریال
ADAMS AND VICTORS PRINCIPLES OF NEUROLOGY

قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
aschcraft'spediatric surgery
قیمت 0 ریال
aschcraft'spediatric surgery

قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2014
قیمت 998000 ریال
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2014

قیمت 998000 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Schwartzs Principles of Surgery 10/E
قیمت 0 ریال
Schwartzs Principles of Surgery 10/E

قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Williams Obstetrics 24/E
قیمت 0 ریال
Williams Obstetrics 24/E

قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Rutherford's Vascular Surgery, 2-Volume Set: Expert Consult: Print and Online, 8e
قیمت 0 ریال
Rutherford's Vascular Surgery, 2-Volume Set: Expert Consult: Print and Online, 8e

قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Nelson Essentials of Pediatrics: With STUDENT CONSULT Online Access, 7e
قیمت 0 ریال
Nelson Essentials of Pediatrics: With STUDENT CONSULT Online Access, 7e

قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3
قیمت 0 ریال
Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3

قیمت 0 ریال
نام نویسنده:
سال انتشار: 2014
Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, 10th Edition
قیمت 10160000 ریال
8630000 ریال
Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, 10th Edition
Expert Consult: Online and Print2 Volume Set
قیمت 10160000 ریال
8630000 ریال

نام نویسنده: Juan Rosai
سال انتشار: 2011
Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Edition
قیمت 4620000 ریال
3900000 ریال
Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th Edition

قیمت 4620000 ریال
3900000 ریال

نام نویسنده: Dan Longo, Anthony Fauci
سال انتشار: 2011
Braunwald's Heart Disease, 9th Edition
قیمت 5400000 ریال
1290000 ریال
Braunwald's Heart Disease, 9th Edition
Reference,A Textbook of Cardiovascular Medicine, Single Volume, Expert Consult Premium Edition-Enhanced Online Features and Print
قیمت 5400000 ریال
1290000 ریال

نام نویسنده: Robert O. Bonow, Douglas L. Mann
سال انتشار: 2012
Oxford Handbook of Clinical Medicine, 9th Edition
قیمت 1734000 ریال
890000 ریال
Oxford Handbook of Clinical Medicine, 9th Edition

قیمت 1734000 ریال
890000 ریال

نام نویسنده: Murray Longmore, Ian Wilkinson
سال انتشار: 2010